101e Algemene vergadering op maandag 23 april 2018

20 februari 2018

Beschermheer Zijne Hoogheid Prins Maurits van Oranje-Nassau, van Vollenhoven.

 

 

Correspondentieadres:

algemeen secretaris KVNRO

De Kromme Geer 76

5709ME HELMOND.

 

E-mailadres:

secretaris@kvnro.nl

 

Uitnodiging-Beschrijvingsbrief

 

Aan de ereleden en leden van de Koninklijke Vereniging van

Nederlandse Reserveofficieren

 

 

101e Algemene vergadering

op maandag 23 april 2018

 

 

Het hoofdbestuur heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen tot het bijwonen van de

algemene vergadering, die zal worden gehouden op:

 

maandag 23 april 2018

Kromhoutkazerne te Utrecht (Waterliniezaal)

Herculeslaan 1, 3584 AB Utrecht.

 

 

Aanvangstijd van de vergadering is 19.30 uur, de ontvangst is vanaf 19.00 uur. 

 

 

Namens het hoofdbestuur,

de algemeen secretaris,

 

 

ing. H. Schimmel

lkol der Infanterie, RSPB (bd)

 

 

Tenue:  DT1 (interservice-staat tenuen, zie  DP 20-10.6)  Tenue de ville.

 

Aanmelding:         RSVP, in verband met toegang tot de kazerne, voor 16 april 2018 per mail aan:

                                 secretaris@kvnro.nl

 

Parkeren:              met ingang van 1 april 2016 kunnen bezoekers overdag  niet meer parkeren op het terrein van de Kromhoutkazerne.

Het HB zal het kazernecommando verzoeken om evenwel toch op het terrein te mogen parkeren aangezien de algemene vergadering in de avonduren plaatsvindt.

 

Agenda

 

101e algemene vergadering van de KVNRO

te houden op 23 april 2018 te Utrecht

 

(De definitieve agenda en stukken worden ten behoeve van de afdelingsvergadering, aan de afdelingssecretarissen toegezonden. Deze zijn tevens bij de algemeen secretaris opvraagbaar)

 

 

 1. 1.        Opening door de algemeen voorzitter

 

 1. 2.        Ingekomen stukken en mededelingen, definitief vaststellen van de agenda

 

 1. 3.        Vaststellen van de notulen van
 2. a.   de algemene vergadering d.d. 24 april 2017 te Utrecht

 

 1. 4.        Jaarverslag 2017

a. Rapportage van de commissie art.18 van de statuten over het jaar 2017

 

 1. 5.        Het verlenen van decharge van het hoofdbestuur.

 

 1. 6.        Benoeming van de leden van de in punt 4 genoemde commissie voor 2018

 

 1. 7.        Benoemingen hoofdbestuur

 

 1. 8.        Jaarplan 2018

 

 1. 9.        Benoeming leden van de commissie van beroep

 

 1. 10.     Verenigingsorgaan ‘De Reserveofficier’

 

 1. 11.     Aanpassing van het Huishoudelijk Reglement

 

 1. 12.     Rondvraag

 

 1. 13.     Sluiting
Ontwikkeld door Faceworks BV