De reservist in verleden, heden en de toekomst

26 augustus 2017

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan organiseert de vereniging een jubileumsymposium op

woensdag 25 oktober 2017


in het Nationaal Militair Museum te Soesterberg onder de titel

“De reservist in verleden, heden en de toekomst”

 

 

Het symposium is vooral voor de leden van de KVNRO. Er zijn voor de leden geen kosten aan verbonden. Tevens zullen er genodigden aanwezig zijn. Indien na de sluitingsdatum van de inschrijfperiode nog plaatsen beschikbaar zijn, kunnen ook niet-leden officieren tegen betaling inschrijven.

 

Tijdens het symposium zal het eerste exemplaar van het jubileumboek ‘Verplicht, Vrijwillig & Verbonden” worden aangeboden aan Zijne Majesteit de Koning.

 

 

Programma


spreker

thema


13:35 uur:

Dagvoorzitter Luitenant-kolonel Cees van Doorn

 

Opening en mededelingen

13:45 uur

Binnenkomst van Zijne Majesteit de Koning

 

> Wim de Natris; militair historicus, schrijver

Wim Maas; historicus, schrijver

De reservist in verleden en heden;

inhoudelijke samenvatting van het jubileumboek & de weg van de totstandkoming van het boek

> Algemeen voorzitter Luitenant-kolonel b.d. drs. Gert Dijk

Overhandiging eerste exemplaar van het jubileumboek aan Zijne Majesteit de Koning

> Luitenant-generaal Hans van Griensven;

Inspecteur Generaal Krijgsmacht

“every soldier a rifleman?”; adaptiviteit vraagt flexibiliteit.

> Luitenant-generaal Jan Broeks;

Directeur Generaal Internationale Militaire Staf NAVO

“De reservist in actueel internationaal perspectief”

14:50 uur:  PAUZE

 

> Wim de Natris; militair historicus, schrijver

Wim Maas; historicus, schrijver

Enkele markante thema’s uit het jubileumboek nader belicht. .

> Algemeen voorzitter Luitenant-kolonel b.d. drs. Gert Dijk

Jubileumrede

> Luitenant-kolonel Edwin Hofte, Coördinerend Staf Adviseur Cyber van het Landelijk Tactisch Commando Koninklijke Marechaussee

 “De reservist in het cyber-domein”

> Salima Belhaj, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, lid vaste commissie voor Defensie

Titel volgt

Dagvoorzitter Luitenant-kolonel Cees van Doorn

Bedanken, mededelingen en afsluiting

17:00 uur

Einde symposium

Ontvangst met koffie, thee en fris is van 12:30 tot 13:30 uur. Na 13:30 uur is entree van het auditorium niet meer mogelijk.

Na het symposium, dat van 13:35 uur tot ca. 17:00 uur zal duren, bestaat de gelegenheid deel te nemen aan de borrel en het buffet, dat eindigt om 19:30 uur.

De aanwezige leden zullen na afloop het jubileumboek uitgereikt krijgen.

Tenue

Het tenue is DT met batons of wandelkostuum.

 

 

Inschrijving voor het symposium

Inschrijving voor het symposium en het buffet is uitsluitend mogelijk door middel van dit inschrijfformulier

Inschrijving is in volgorde van aanmelding tot het maximum aantal is bereikt. Dit zal op de website worden vermeld.

Met klem verzoeken wij leden die, om welke reden dan ook, toch verhinderd zijn te komen, dit aan ons bekend te maken, zodat wij andere collega’s nog kunnen inschrijven. No-show op de symposiumdag levert naast lege plaatsen ook teleurstellingen op bij collega’s die er anders bij hadden kunnen zijn.

 

Niet-leden, die (reserve)officier zijn en die het symposium willen bijwonen kunnen deelnemen aan het symposium en het buffet, onder voorbehoud dat de capaciteit toereikend is. Zij kunnen zich inschrijven door middel van hetzelfde inschrijfformulier en krijgen direct na 10 oktober bericht of hun deelname mogelijk is. De kosten bedragen dan € 35,= per persoon.

 

Nieuwe informatie zal steeds op deze website worden toegevoegd.

Raadpleeg daarom deze website voor de laatste informatie.

 

Comité van aanbeveling:                                    

Lgen b.d. Bart Hoitink, oud IGK                            

GENMAJMARNS Frank van Sprang, a.s. P-CZSK         

Genm Cees Matthijssen, P-CLAS                                   

Gen-maj Fred Sotthewes, P-CLSK                                  

Genm André Peperkoorn, P-KMAR   

Projectteam symposium KVNRO 100 jaar:

Kol b.d. Gerard Lettinga, voorzitter

Lkol b.d. Rob van Mechelen

Lkol b.d. Henk Schimmel

Elnt Michel Huiberts

Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door het Vfonds

Ontwikkeld door Faceworks BV