Oproep voor (kandidaat) bestuursleden voor het KVNRO Hoofdbestuur

8 januari 2018

Openstelling vacatures in het hoofdbestuur

 

 

 

Cior seminar in februari 2018

 

Oproep voor (kandidaat) bestuursleden voor het KVNRO Hoofdbestuur.

In de komende algemene vergadering, die op 23 april aanstaande gepland staat, is de algemeen voorzitter (Gert Dijk) aftredend. Gert stelt zich niet meer herkiesbaar voor een volgende periode. De kern van het huidig hoofdbestuur is gevormd in 2011. De komende jaren zal ook voor deze hoofdbestuursleden hun statutair maximale termijn eindigen. Voorts zijn tussentijds vacatures ontstaan door het terugtreden van Gerrit van Rijssen en door Leo Harskamp. De leden worden opgeroepen om zich voor een functie in het hoofdbestuur te kandideren. Er zijn 3 tot 4 plaatsen beschikbaar. De benoemingen vinden plaats tijdens de algemene vergadering van 2018, dan wel bij een daarop volgende ALV. Aanmelden en informatie bij de algemeen secretaris; secretaris@kvnro.nl

 

CIOR Seminar

Het CIOR seminar wordt jaarlijks gehouden in samenwerking met de

Konrad Adenauer Stichting. In Bonn, Duitsland, komen ongeveer 70 deelnemers

met een militaire dan wel civiele achtergrond bij elkaar voor deze 3-daagse activiteit.

Het seminar is een platform voor actuele geopolitieke thema’s met de nadruk op hun

relevantie voor reservisten.

 

In 2018 zal het CIOR Seminar plaatsvinden van 5 tot en met 7 februari in

Bonn, Duitsland, en gaan over cyber bedreigingen en NATO’s mogelijkheden

om zich daartegen te weren.

 

Voor nadere details en inschrijven ga naar: https://ciorseminar.wordpress.com/.

Ontwikkeld door Faceworks BV